Nyitva: H-P: 6:00-22:30, SZ-V:8:00-20:00
Nyitva: H-P: 6:00-22:30, SZ-V:8:00-20:00
2019
dec
03

Nyerj Mercedes Tesztvezetést

Szerző: Ács Szabina 0

LEGYÉL TE A SZERENCSÉS, AKI HAZAVIHETI A MERCEDES TESZTVEZETÉST!

Az aulában kiállított modell csak rád vár!

Töltsd ki a játékra való regisztrációs lapot és legyél Te a szerencsés, aki hazaviheti 2019. december 20-án a Mercedes tesztvezetést a Pappas Auto jóvoltából!

A játékban részt vehet minden olyan személy, aki 2019. december 01 és 2019. december 19. között belép a Springday Health Club-ba (1042 Bp., Árpád út 47-49.) és érvényes napijeggyel vagy hosszútávú bérlettel rendelkezik és regisztrál a játékba a helyszínen. A regisztráció a recepción történik.

Sorsolás: december 20. 09:00

JÁTSSZ ÉS NYERJ!

 

 

 

 

SPRINGDAY HEALTH CLUB –  MERCEDES TESZTVEZETÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 1. december 01.

Jelen feltételek a Breyting Hungary Kft. (székhely: 1042 Budapest Árpád u. 47-49., adószáma: 25893045-2-41, a továbbiakban a „Szervező”) által a “Springday Health Club” házon belül kezelt és lebonyolított sorsolásra vonatkozik (továbbiakban „Mercedes tesztvezetés”).

 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1.1 A Játékos a „Mercedes tesztvezetés” való részvételével egyidejűleg visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a „Mercedes tesztvezetés” részt kíván venni, jelen szabályzatot pedig teljes körűen megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.2 A „Mercedes tesztvezetés”  részt vehet minden olyan személy, aki 2019. december 01 és 2019. december 19. között belép a Springday Health Club-ba (1042 Bp., Árpád út 47-49.) és érvényes napijeggyel vagy hosszútávú bérlettel rendelkezik és regisztrál a játékba a helyszínen.

1.3 Amennyiben a Játékos nem rendelkezik az 1.2 pontban meghatározott időintervallumban érvényes napijeggyel vagy hosszútávú bérlettel,  abban az esetben nem vehet részt a sorsolásban.

1.4 Ha olyan személy játszik a sorsolásban, aki a szabályzatot megszegve vagy megkerülve regisztrál, azonnali kizárásra kerül.

 

 

 1. REGISZTRÁCIÓ

2.1 A „Mercedes tesztvezetés”  való regisztráció során a Játékos a valódi személyes adatait köteles megadni.

2.1.1 A „Mercedes tesztvezetés” nyereményének sorsolási ideje: 2019. december 20. 09:00

 

 1. A SORSOLÁS MENETE

3.1 A „Mercedes tesztvezetés” részt vehet minden olyan személy, aki 2019. december 01. és 2019. december 19. között belép a Springday Health Club-ba (1042 Bp., Árpád út 47-49.) és érvényes napijeggyel vagy hosszútávú bérlettel rendelkezik és regisztrál a játékba a helyszínen.

3.2 Az a játékos, aki megfelel a sorsolás kritériumának, csak egyszer jogosult a játék részvételére.

3.3 Ha egy személy többször is regisztrál a játékra, azonnali kizárásra kerül.

3.4 A regisztráció a helyszínen zajlik (Springday Health Club – 1042 Bp., Árpád út 47-49.) a földszinten található recepción kitöltött és az ott elhelyezett zárható dobozba bedobott regisztrációs lappal lehet.

 1. A NYERTES(EK) KIVÁLASZTÁSA

4.1 A Nyertes kiválasztása véletlenszerűen történik, a Nyertes az összes érvényesen nevező Játékos közül véletlenszerűen kerül kisorsolásra. A sorsolás a helyszínen (Springday Health Club, 1042 Bp., Árpád út 47-49.) történik, lezárt dobozból kihúzva.

4.2 A Játékos vállalja azt, hogy amennyiben ő lesz a Nyertes, a nevét nyilvánosságra hozza a „Szervező” online felületeink (Facebook, Instagram, Weboldal.)

4.3 A Nyertessel az általa meghatározott (a játék regisztrációs lapján jelölt) módon veszi fel a Szervező a kapcsolatot és egyezteti velük a nyeremény átvételének részleteit.

4.4 Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot a sorsolástól számított 5. munkanapig, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a Nyertest a személyazonosságának igazolására.

4.4 Amennyiben a Nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani, jogosulatlanná válik a nyereménye.

 1. NYEREMÉNYEK

5.1 A nyeremény: 1 db Mercedes – Benz tesztvezetés

5.2 A nyeremény készpénzre nem váltható.

5.3 Amennyiben a Nyertes a 4.4 pontban meghatározottaknak nem tesz eleget, vagyis a „Szervező” nem tudja felvenni a Nyertessel a kapcsolatot a sorsolástól számított 5. munkanapig, úgy a Szervező fenntartja a jogot pótnyertes sorsolására.

5.4 A nyeremény (5.1 pontban meghatározott) a sorsolástól számított 1 hétig váltható be. Ezt követően a nyeremény elévül.

5.5 A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • 2019. 12.01-12.20. között nem rendelkezik a Springday Health Club-ba érvényes napijeggyel vagy hosszútávú bérlettel,
 • ha a sorsolástól számított 5. munkanapig sem tudja felvenni vele a kapcsolatot a szervező,
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bebizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti;
 • nem valódi adatokat ad meg a regisztráció során.

5.7 A Nyertes köteles együttműködni a Nyeremény átvételével kapcsolatban. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervező semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 1. A FELHASZNÁLÓ KIZÁRÁSA A JÁTÉKBÓL

6.1 A Szervező jogosult saját belátása szerint külön értesítés és indokolás nélkül kizárni azt a Felhasználót a Nyereményjátékból:

– akik bármilyen jogellenes magatartást tanúsítanak a játékkal összefüggésben,

– akik megsértik a jelen Szabályzat rendelkezéseit,

– aki a Nyereményjátékban más személy adataival visszaélve, annak tudta nélkül vesz részt;

– akiket a Szervező egyéb okból indokoltnak tart törölni, így különösen akkor, ha a résztvevő nem lett volna jogosult regisztrálni, vagy magatartásával sérti a Szervező gazdasági érdekeit, más személy, személyek vagy társadalmi csoportok méltóságát.

 

 1. A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának a jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervező e-mail üzenetben értesíti a Játékban résztvevőket.

 

 1. A SZERVEZŐ ÉS LEBONYOLÍTÓ FELELŐSSÉGE

A Szervező nem szavatolja a Játék szünetmentességét, a Játékot bármikor, bármilyen okból felfüggeszthetik, megszüntethetik. A Szervező kizár minden kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 1. EGYÉB RENDELEKZÉSEK

9.1 A Szervező kijelenti, hogy a Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

9.2 A jelen Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.

9.3 A jelen Szabályzatból eredő vitás kérdések eldöntésére Szervező a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve – perértéktől függően – a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét köti ki.

9.4 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék indokolt esetben bármikor visszavonja vagy megváltoztassa.

9.5 A Szervező döntése minden Játékban végleges, mely ellen a Szervező jogorvoslatot, felülvizsgálatot nem biztosít.

 1. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

– A „Mercedes tesztvezetés” történő részvétellel a Játékos hozzájárul a regisztrációs lapon megadott személyes adatai kezeléshez. Az adatok kezelésének jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

– A Játékos a játék szabályzatával, illetve a regisztrációs lap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait a Springday Health Club üzemeltetője, a Breyting Hungary Kft. felhasználja és feldolgozza, a „Mercedes tesztvezetés”  keretén belül, illetve a Mercedes- Benz részére továbbítsa a kitöltött formanyomtatványokat, ellenőrzés céljából.

Budapest, 2019. december 01.

 

Hozzászólás
0

Szólj hozzá