Top

ÁSZF

BEVEZETÉS

A SPRINGDAY HEALTH CLUB (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemeltetője a Breyting Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1042 Budapest, Árpád út 47-49., Cg. 01-09-294826, adószám: 25893045-2-41, képviseli: Farkas Zoltán ügyvezető igazgató, a továbbiakban: Társaság).

A Társaság adatai

cégnév: Breyting Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1042 Budapest, Árpád út 47-49.

képviselő neve: Farkas Zoltán ügyvezető

e-mail cím: info@springday.hu

telefon: 06 1 799 7990

Jelen ÁSZF a Társaság Weboldalán bármikor, bárki számára elérhető.

TAGSÁG ÉS BÉRLETEK

TAGSÁG

A Tagság és Bérlet tartalmát képező Szolgáltatások a Weboldalon bemutatásra kerülnek. A tagság és bérletek vonatkozásában megjelölt ár bruttó ár, mely tartalmazza a mindenkor hatályos jogszabályok alapján felszámítandó általános forgalmi adót.

A klub szolgáltatásainak igénybevételére jogosító tagság és bérlet a Szolgáltató telephelyén vásárolható meg.

Klubtagságra vonatkozó szabályok

A Springday Health Club klubrendszerben kínálja szolgáltatásait, így éves tagság megváltásával látogatható. Két féle konstrukcióban kínáljuk a tagságot.

1.Éves tagság megváltása, mely a váltás napjától 365 napon keresztül érvényes. Az Éves tagság megváltásával korlátlanul használhatóak a klub alábbi szolgáltatásai.

2. Éves FLEX tagság és FLEX 30 havi bérletek megváltása. Az éves FLEX tagság a váltás napjától 365 napon keresztül érvényes. Az érvényes éves FLEX tagság megléte jogosítja fel a klubtagot FLEX 30 bérlet megváltására. A FELX tagság önmagában nem jogosítja fel a klubtagot a klub látogatására. A FLEX 30 bérlet a megváltás napjától 30 napig érvényes és feljogosítja a klubtagot a Klub alábbi szolgáltatásainak igénybevételére. Az ÉVES FLEX tagság érvényessége alatt maximum 12 db FLEX 30 havi bérlet vásárolható. A FLEX 30 bérlet aktuális ára az árlistában található.

Fenti két tagsági forma az alábbi főbb szolgáltatások igénybevételét tartalmazza napi korlátlan belépéssel.

  • Fitness részleg használata
  • Wellness részleg használata
  • Csoportos órákon való részvétel (torna, kerékpár)
  • Egyéb kiegészítő szolgáltatások tekintetében az aktuális érvényes árlistán található feltételek az irányadóak (törölköző használat, játszóház, szaunafelöntés, aqua órák)
  • Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a wellness részleg medencéjében tartott órák napi látogatásának számát korlátozza.

A tagság egy adott személy nevére szól, így a megváltott tagsággal csak az adott személy használhatja a klub szolgáltatásait.

Tagság egyéb feltételei

A tagság 365 napig érvényes és nem szüneteltethető. Ez alól kivétel a hosszabb ideig tartó betegség, mely esetén egyedi elbírálás alapján lehetőséget biztosíthatunk a tagság szüneteltetésére és a szüneteltetés időtartamának megfelelő meghosszabbítására.

Járványügyi rendelkezés alapján történő kötelező bezárás esetén a tagságot és a bérleteket befagyasztjuk és a bezárás idejével meghosszabbítjuk.

Amennyiben a járványügyi kormányzati rendelkezések csak érvényes védettségi igazolvány meglétével teszik lehetővé a klub látogatását, abban az esetben a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező tag tagsági viszonyát és bérletét szüneteltetjük és akkor indítjuk újra, amikor újra lehetővé teszik a rendelkezések a klub védettségi igazolvány nélküli látogatását. Ebben az esetben a Springday Health Club jogosult a tagot felkérni a védettségi igazolvány meg nem létének igazolására.

Tagság megszűnése

A tagság automatikusan megszűnik, ha a klubtag nem váltja meg a következő időszakra érvényes éves tagságot.

Springday engedmény kártya

A klubtagság mellé biztosított SPRINGDAY CLUBCARD elnevezésű kártya kizárólag a weboldalon aktuálisan megtalálható együttműködő partnereinknél biztosít kedvezményeket. Az együttműködő partnerek és engedmények köre változhat. A SPRINGDAY CLUBCARD a kibocsátás dátumától függetlenül felhasználható aktuális együttműködő partnereinknél.

Tagság megszüntetése

Az éves tagság és az éves FLEX tagság nem szüntethető meg a lejárat előtt.

Egyedi elbírálás alapján Klubtag kérésére (költözés, munkahelyváltás, a klub látogatásának ellehetetlenülése egészségügyi okokból) lehetőséget biztosíthatunk az éves tagság (az éves FLEX tagságra nem vonatkozik) lejárat előtti megszüntetésére és a fel nem használt időszak elszámolására.

EGYÉB BÉRLETEK

Felfedező bérlet

Az éves tagság megkötése előtt minden vendégnek egy alkalommal lehetőséget biztosítunk egy FELFEDEZŐ 30 napos bérlet megvásárlásra, mellyel jobban megismerheti a klub szolgáltatásait.

Vendég belépő

Klubtagjainknak lehetőséget biztosítunk, hogy alkalmanként Vendégként meghívjon egy vagy több személyt. Ezt a Vendég belépő megvásárlásával teheti meg. A Vendég belépő megvásárlásának feltétele, hogy a klubtag és vendége egyszerre érkezzen és egyszerre legyenek jelen a recepción a Vendég belépő megvásárlásakor. Klubtag egy alkalommal több vendég részére is válthat Vendég belépőt. A Vendég belépő célja, hogy a Klubtag bemutathassa ismerőseinek a klubot és alkalmanként meghívja őket. A Vendég belépővel nem látogatható rendszeresen a klub, ezért Springday Health Club korlátozhatja az egy személy részére eladható Vendég belépő számát és gyakoriságát.

 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

A masszázs és játszóház szolgáltatásai klubtagság nélkül is igénybe lehet venni. A szolgáltatások aktuális árát az árlista tartalmazza.

FELELŐSSÉG, PANASZKEZELÉS

A Társaság a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti. A Társaság célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a Klubtagok maximális elégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Klubtagnak a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben panasza merül fel, úgy azt a jelen ÁSZF ben megadott info@springday.hu e-mail címen vagy személyesen közölheti a Társasággal. A Társaság a beérkező panaszt a beérkezéstől számított 30 napon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről, vagy annak elutasítása esetén a jogorvoslati lehetőségekről az Ügyfelet a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Társaság adatkezelési gyakorlatáról „Adatkezelési Tájékoztató” elnevezésű dokumentum ad az Ügyfél számára részletes tájékoztatást.

X