Nyitva: H-P: 6:00-22:30, SZ-V:8:00-20:00
Nyitva: H-P: 6:00-22:30, SZ-V:8:00-20:00

SPRINGDAY HEALTH CLUB

ÁSZF

ÁSZF

 1. Home
 2. ÁSZF

ÁSZF

WEBÁRUHÁZ

A www.springday.hu elérhető online bérlet áruházat a Breyting Hungary Kft. üzemelteti (továbbiakban: Szolgáltató) az UniGifter Hungary Kft. által biztosított informatikai háttér és szoftverrendszer igénybevételével. A Megrendelők által a www.springday.hu címen működtetett webáruházban leadott megrendelésekre vonatkozóan elektronikus úton kötött szerződés jön létre a Megrendelő, és a megrendelést fogadó között.

 1. Webáruház adatai:

A www.springday.hu webáruház üzemeltetője a Breyting Hungary Kft.

Breyting Hungary Kft.

Székhely: 1042 Budapest, Árpád út 47-49.

Cégjegyzékszám: 01-09-294826

Adószám: 25893045-2-41

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a UniGifter Hungary Kft. és a Szolgáltató által a www.springday.hu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.springday.hu weboldalon keresztül történik.

 1. A TERMÉK
  2.1 Az áruházban digitális fitnesz-wellness, masszázs és egyéb, a központok szolgáltatásait tartalmazó bérleteket (a továbbiakban Bérletek) lehet megvásárolni, amely arra szolgál, hogy a Szolgáltatónál szolgáltatása megvásárlása érdekében készpénz helyett beváltásra kerüljön.

2.2 A Bérletek kizárólag elektronikus úton kerülnek előállításra, fizikai megtestesülésük nincs. A beváltás szintén kizárólag elektronikus úton történik a Szolgáltatónál

 1. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE
  3.1 A vásárlás a www.springday.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A vásárlásokkal kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére. A vásárlás regisztrációhoz nem kötött, a regisztráció azonban megkönnyíti a vásárlások nyomon követését. A Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával és regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. A „megveszem” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 24 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a Bérlet értékét és megnevezését, valamint a Vevő és az Ajándékozott adatait amennyiben a Bérlet ajándékként kerül megvásárlásra, illetve a beválthatóság helyét. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A vásárlás előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A szerződés nyelve magyar. Jelen dokumentum nem minősül írásban megkötött szerződésnek, tartalma nem kerül iktatásra és archiválásra, így utólagosan nem hozzáférhető, nem visszakereshető. A www. springday.hu oldalon az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák.

3.3 A Bérlet névértékét Ön az UniGifter Hungary Kft. részére fizeti meg, amely pénzösszeg a jutalék mértékével csökkentve elektronikus úton továbbutalásra kerül a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató partnere részére, amely partnernél a Bérlet beváltásra kerül.

3.5 A Bérlet és Jegy érvényessége és beválthatósága minden esetben a bérlettípus leírásánál található. Ezen adatok bérlettípusonként elétrőek. Amennyiben a Bérletet ezen az időszakon túl kívánja felhasználni, a bérlet értékét nem áll módunkban sem a vásárlás céljából felkeresett partnerünk részére tovább utalni, sem Ön vagy megajándékozottja részére visszafizetni. A Bérletek felhasználási ideje nem hosszabbítható meg. A Bérleten rendelkezésre álló egységek felhasználásával, de legkésőbb a felhasználási idő lejártával az Ön és az UniGifter Hungary Kft., illetve a Szolgáltató között létrejött szerződés megszűnik.

3.6 A Bérleteket és Jegyeket több kategóriában is kínáljuk Önnek. Az aktuális kategóriákról és azok részletes tartalmáról a vásárlás előtt a www.springday.hu oldalon tájékozódhat, minden egyes központra vonatkozóan.

3.7 A Szolgáltató a partnereivel szerződéses kapcsolat útján biztosítja a Bérletek és Jegyek beválthatóságát, azonban nincs kihatással szolgáltató partnerei működésére, szolgáltatásaira vagy termékeire.

3.9 A Bérletek ellenében nyújtható szolgáltatás tekintetében semmilyen szerződéses kötelezettség nem terheli, ezekre ráhatással nem is bír, így az UniGifter Hungary Kft., illetve a Szolgáltató nem vállal felelősséget többek között azért sem, hogy az Ön által a Bérlet beváltásával igénybe vett szolgáltatás nem felel meg a jogszabályokban, illetve Ön vagy megajándékozottja és a szolgáltató partnerünk között létrejött szerződésben foglalt feltételeknek. Az UniGifter Hungary Kft-t, illetve a Szolgáltatót ennek megfelelő jótállási vagy kellékszavatossági, illetve egyéb kötelezettség sem terheli ezen szolgáltatások vonatkozásában.

3.10 A vásárlás folyamata:
Ahhoz, hogy Ön a webáruházban a Bérletekről minden szükséges információt megismerjen, és a vásárlást lebonyolíthassa, regisztráció nem szükséges, a regisztráció azonban megkönnyíti a vásárlások nyomon követését. Amennyiben első vásárlása alkalmával Ön a regisztráció műveletét elvégezte, a további vásárlási alkalmak során elegendő bejelentkeznie a web áruházba. A regisztráció a www.springday.hu oldalon történik. Amennyiben hibás, nem megfelelő, nem létező adatokat bocsát rendelkezésre, vagy e-mail postafiókja adatokkal túltelített, a megrendelés teljesítetlensége vagy teljesíthetetlensége okán a UniGifter Hungary Kft-t, illetve a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Az adatok megadását követően Önnek lehetősége van arra, hogy az adatokat később módosítsa. A regisztráció az adatok megadását és az adatvédelmi tájékoztató elfogadását követően befejeződik. Ezt követően a web áruház automatikus rendszerüzenetet küld az Ön által megadott e-mail címre, amely üzenetben foglalt elérési útvonalra (linkre) kattintva Ön hitelesíti a web áruház számára az e-mail címét, és ezzel jóváhagyja a regisztrációt. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a rendszerüzenetben foglalt hitelesítő linkre az üzenet megérkezését követő 24 órán belül nem kattint, a regisztrációja törlésre kerül. A regisztráció semmilyen vásárlási vagy egyéb kötelezettséget nem keletkeztet az Ön oldalán. A regisztráció során megadott adatait Ön a webáruházba belépve bármikor ellenőrizheti és szabadon módosíthatja.
A webáruházban Ön a webáruház menürendszerében navigálva kiválaszthatja az Önnek megfelelő Bérletet. A webáruházban megjelenített névértékekhez adó- (így ÁFA-) vagy más címen további díjtétel nem kapcsolódik.
Ezt követően megtekintheti, és igény esetén módosíthatja a kiválasztott Bérletet.
A vásárlást megelőzően meg kell adnia a számlázási adatokat, majd a fizetési felületre irányítjuk, ahol online bankkártyás fizetéssel tudja a bérlet névértékét kifizetni.
A vásárlási folyamat során Ön minden a fizetés előtti összes lépésben igény esetén módosíthatja a megadott adatokat.
A megrendelésről a webáruház. a vásárlás és/vagy a regisztráció alkalmával megadott e-mail címre automatikus visszaigazolást küld, egyúttal tájékoztatja Önt a megrendelés adatairól.
A Bérlet kiküldéséről a webáruház a vásárlás és/vagy a regisztráció alkalmával megadott e-mail címre automatikus visszaigazolást küld, egyúttal tájékoztatja Önt a kiküldés adatairól.

3.11 Az UniGifter Hungary Kft. az Bérletek névértékének megfizetésére online bankkártyás fizetési módot biztosít az Ön részére:
A UniGifter Hungary Kft. a Barion Payment Zrt. biztonságos fizetési megoldásán keresztül biztosítja az Ön részére a teljes fizetendő összeg bankkártyás fizetéssel történő teljesítésének lehetőségét. A web áruház a megrendelés lezárását megelőzően elnavigálja Önt a bankkártyás fizetési művelet elvégzésére szolgáló biztonságos internetes oldalra, amelyen keresztül a fizetés teljesíthető.
4. BEVÁLTÁS FOLYAMATA
A megvásárolt, illetve ajándék Bérlet vagy Jegy esetén a beérkező Bérletekről és Jegyekről a Szolgáltató e-mailt küld a vásárláskor megadott e-mail címre a Vevő részére. A Bérletek beváltása regisztrációhoz kötött. A regisztrációt követően Ön az alábbi lépések mentén tudja a Bérletet beváltani:
1.    Válassza ki a beváltani kívánt Bérletet vagy Jegyet a személyes fiókjában.
2.    Mutassa meg a beváltásra kijelölt központban a recepciósnak a Bérlet vagy Jegy vonalkódját. (telefonja kijelzőjén)
3.    A recepciós a vonalkód alapján lekérdezi a rendszerben a Bérletet. (ellenőrzi)
4.    Valós Bérlet vagy Jegy esetén a Bérlet vagy Jegy a recepciós által érvényesítésre kerül (beváltja), ettől az időponttól kezdve a beváltott Bérlet érvényessége a bérletre vagy jegyre egyedileg vonatkozó időtartam.
5. ELÁLLÁS
5.1 Önt a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet értelmében indokolási kötelezettség (külön magyarázat) nélküli elállási jogosultság illeti meg.

5.2 Az elállásra a Szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül van lehetősége.

5.3 Az elállásról szóló nyilatkozatát – melyet a 45/2014 (II. 26.) Kormány rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával is megtehet – Ön az UniGifter Hungary Kft., illetve a Szolgáltató e-mail címére, illetve lehetőleg ajánlottan, tértivevénnyel ellátott küldemény formájában, postai úton az UniGifter Hungary Kft., illetve a Szolgáltató székhelyére küldött levele útján is megküldheti. Az elállásról szóló nyilatkozatát Önnek elegendő az elállásra szabott határidő elteltéig e-mailen elküldeni vagy pedig postán feladni, elállási joga mindkét esetben érvényesítettnek tekintendő.

5.4 Az UniGifter Hungary Kft., illetve a Szolgáltató az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül visszafizeti az Ön részére a megrendelt Bérlet még fel nem használt névértéket. Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben Ön bankkártyás fizetéssel teljesítette a fenti összeget, az UniGifter Hungary Kft. a küldő bankszámlára utalja vissza a fenti összeget.

5.5 Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 45/2014 (II. 26.) Kormány rendelet 26.§ alapján Ön köteles megtéríteni az UniGifter Hungary Kft., illetve a Szolgáltató ésszerű költségeit, amennyiben a Kormány rendelet 19.§-a esetén – mely szerint a fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni – a teljesítés megkezdését követően gyakorolja elállási jogát.

5.6 Tájékoztatjuk, hogy azon esetköröket, amelyekben Ön elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet – alább idézett – 29.§-a tartalmazza.
5.7. A fentieken túlmenően szó szerint is közöljük Önnel az elállási jogosultságára vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket, köztük azon szabályokat is, amelyek a Szolgáltatás vonatkozásában nem érvényesülnek vagy nem alkalmazhatók:
20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén aa) a terméknek, ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban
történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy
darabnak, d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első
szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §- ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy b) az erre vonatkozó egyértelmű̋ nyilatkozat útján gyakorolhatja.
 (2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.
(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.
(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban gyakorolta.
24. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
(2) A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
(3) Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.
25. §A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.
26. § (1) Ha a 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, az elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.
(2) E § alkalmazásában a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.
27. § A fogyasztó a 20. § szerinti joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket:
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha
aa) a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) vagy k) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy
ab)a fogyasztó nem kérte a 13. § és a 19. § szerint a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt;
b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha
ba) a fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt megkezdődjön,
bb) a fogyasztó a ba) pont szerinti beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a 20. § szerinti jogát, vagy
bc) a vállalkozás elmulasztotta megadni a 12. § (2) bekezdésében vagy a 18. §-ban előírt visszaigazolást.
28. §A fogyasztót a 20. § szerinti joga gyakorlásával összefüggésben a 23. § (3) bekezdésében, valamint 24-26. §-ban meghatározottakon felül további költség és egyéb kötelezettség nem terheli.
29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
a)a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.
(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.
6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
6.1 A www.springday.hu weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esik. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a www.sprinday.hu és a tulajdonosa jogosult. A www.springday.hu tulajdonosa előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A www.springday.hu és a www.springday.hu azonban beleegyezik abba, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében – ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépen tárolja, vagy kinyomtassa.

6.2 A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.3 A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

6.4 A szolgáltatásról írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

6.5 Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz az info@springday.hu email címen, illetve +36 (1) 799 79 90 telefonszámokon.

6.6 Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az info@springday.hu e-mail címen.

6.7 A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

6.8 A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

6.9 A jelen általános szerződési feltételek Önre mindenkor a vásárlás időpontjában hatályos szövege szerint terjednek ki. Jelen általános szerződési feltételek, valamint az adatvédelmi tájékoztató a www.springday.hu internetes honlapon regisztráció nélkül is megismerhetők és korlátozás nélkül letölthetők.

6.10 Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben az UniGifter Hungary Kft., illetve a Szolgáltató hatáskörén kívülálló, általa nem kontrollálható és neki nem felróható okból nem tudja teljesíteni a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségeit, az nem minősül szerződésszegésnek. Ilyen, úgynevezett vis maior helyzetnek minősül különösen a háború, polgári felkelés, sztrájk, zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos energiaszolgáltatás szünetelése, bérelt vonali szolgáltatás kimaradása vagy szünetelése, szükségállapot vagy bármely egyéb hasonló elháríthatatlan helyzet. Vis maior esetén a UniGifter Hungary Kft., illetve a Szolgáltató kötelezettségei nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége alól csak olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesül, amilyen mértékben és amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maior számottevően akadályozza vagy lehetetlenné teszi.

6.11 A Szolgáltató jogosult a webáruház kínálatát, felosztását, menürendszerét egyoldalúan módosítani, azonban ez a már Ön által leadott és visszaigazolt megrendelések teljesítését nem érintheti.
6.12 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.
Hatályos: 2017. július 01-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

 1. A TERMÉK

2.1 Az áruházban digitális ajándékkártyákat (a továbbiakban Ajándékkártyák) lehet megvásárolni, amely arra szolgál, hogy a Szolgáltató valamely partnerénél termék vagy szolgáltatás megvásárlása érdekében készpénz helyett beváltásra kerüljön.

2.2 Az Ajándékkártyák kizárólag elektronikus úton kerülnek előállításra, fizikai megtestesülésük nincs. A beváltás szintén kizárólag elektronikus úton történik a Szolgáltató fizikai üzlettel és/vagy online áruházzal rendelkező partnereinél.

 1. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

3.1 A vásárlás a www.springday.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A vásárlásokkal kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére. A vásárlás regisztrációhoz nem kötött, a regisztráció azonban megkönnyíti a vásárlások nyomonkövetését. A Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával és regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. A „megveszem” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 24 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza az Ajándékkártya értékét és megnevezését, valamint a Vevő és az Ajándékozott adatait. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A vásárlás előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A szerződés nyelve magyar. Jelen dokumentum nem minősül írásban megkötöt szerződésnek, tartalma nem kerül iktatásra és archiválásra, így utólagosan nem hozzáférhető, nem visszakereshető.A www.springday.hu oldalon az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák.

3.2 A kiválasztott Ajándékkártya a www.springday.hu oldalon megadott összeggel vásárolható meg. Egy megrendelés során maximum 1.000.000 Ft értékű és maximum 50 darab Ajándékkártya vásárolható.

3.3 A kiválasztott pénzösszeget a UniGifter Hungary Kft. az Ajándékkártyához köti, oly módon, hogy az Ajándékkártyához egyedi azonosítót rendel. Az Ajándékkártyához rendelt pénzösszeg nem kamatozik, azon banki műveleteket egyáltalán nem lehet kezdeményezni. Az Ajándékkártya névértékét Ön a UniGifter Hungary Kft. részére fizeti meg, amely pénzösszeget a szolgáltató a jutalék mértékével csökkentve elektronikus úton továbbutal azon partnere részére, amely partnernél az Ajándékkártya beváltásra kerül.

3.4 Az Ajándékkártya értéke a vásárlás során egy alkalommal határozható meg, azonban az részletekben is felhasználható partnereinknél termék vagy szolgáltatás ellenében, mindaddig, amíg az Ajándékkártyához rendelt névérték teljes mértékben felhasználásra nem kerül.

3.5 Az Ajándékkártya a vásárlás napjától a www.springday.hu oldalon megadott időpontog használható fel, így amennyiben az Ajándékkártyát ezen túl kívánja partnereinknél vásárláskor felhasználni, az addig fel nem használt pénzösszeget nem áll módunkban sem a vásárlás céljából felkeresett partnerünk részére továbbutalni, sem Ön vagy megajándékozottja részére visszafizetni. Az Ajándékkártya felhasználási ideje nem hosszabbítható meg. Az Ajándékkártyán rendelkezésre álló összeg felhasználásával, de legkésőbb a felhasználási idő lejártával az Ön és a UniGifter Hungary Kft. között létrejött szerződés megszűnik.

3.6 Az Ajándékkártyákat több kategóriában is kínáljuk Önnek.Az aktuális kategóriákról és azok részletes tartalmáról a vásárlás előtt a www.springday.hu oldalon tájékozódhat, minden egyes központra vonatkozóan.

3.7 A Szolgáltató a partnereivel szerződéses kapcsolat útján biztosítja az Ajándékkártyák beválthatóságát, azonban nincs kihatással szolgáltató partnerei működésére, szolgáltatásaira vagy termékeire.

3.8 Amennyiben az Ajándékkártya a felhasználási időn belül a szolgáltató partner egyetlen üzletében vagy szolgáltatási egységében sem kerül elfogadásra, Ön kifejezetten közölt igénye esetén választhat az Ajándékkártya fel nem használt névértékével megegyező névértékkel rendelkező, azonban más szolgáltató partnerünkhöz kötődő Ajándékkártyát. A választott Ajándékkártya érvényességi határideje az eredeti Ajándékkártya érvényességi határidejével megegyező.

3.9 Az Ajándékkártyák ellenében nyújtható szolgáltatásai vagy termékei tekintetében semmilyen szerződéses kötelezettség nem terheli, ezekre ráhatással nem is bír, így a UniGifter Hungary Kft. nem vállal felelősséget többek között azért sem, hogy az Ön által az Ajándékkártya beváltásával igénybe vett szolgáltatás vagy megvásárolt termék nem felel meg a jogszabályokban, illetve Ön vagy megajándékozottja és a szolgáltató partnerünk között létrejött szerződésben foglalt feltételeknek. A UniGifter Hungary Kft-t ennek megfelelő jótállási vagy kellékszavatossági, illetve egyéb kötelezettség sem terheli ezen termékek vagy szolgáltatások vonatkozásában.

3.10 A vásárlás folyamata:

Ahhoz, hogy Ön a webáruházban az Ajándékkártyákról minden szükséges információt megismerjen és a vásárlás lebonyolíthassa, regisztráció nem szükséges, a regisztráció azonban megkönnyíti a vásárlások nyomonkövetését. Amennyiben első vásárlása alkalmával Ön a regisztráció műveletét elvégezte, a további vásárlási alkalmak során elegendő bejelentkeznie a webáruházba. A regisztráció a www.springday.hu oldalon történik. Amennyiben hibás, nem megfelelő, nem létező adatokat bocsát rendelkezésre, vagy e-mail postafiókja adatokkal túltelített, a megrendelés teljesítetlensége vagy teljesíthetetlensége okán a UniGifter Hungary Kft-t felelősség nem terheli. Az adatok megadását követően Önnek lehetősége van arra, hogy az adatokat később módosítsa. A regisztráció az adatok megadását és az adatvédelmi tájékoztató elfogadását követően befejeződik. Ezt követően a webáruház automatikus rendszerüzenetet küld az Ön által megadott e-mail címre, amely üzenetben foglalt elérési útvonalra (linkre) kattintva Ön hitelesíti a webáruház számára az e-mail címét, és ezzel jóváhagyja a regisztrációt. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a rendszerüzenetben foglalt hitelesítő linkre az üzenet megérkezését követő 24 órán belül nem kattint, a regisztrációja törlésre kerül. A regisztráció semmilyen vásárlási vagy egyéb kötelezettséget nem keletkeztet az Ön oldalán. A regisztráció során megadott adatait Ön a webáruházba belépve bármikor ellenőrizheti és szabadon módosíthatja.

A webáruházban Ön a webáruház menürendszerében navigálva kiválaszthatja az Önnek megfelelő Ajándékkártyát.

Ön minden egyes kiválasztott Ajándékkártya esetén külön-külön megválaszthatja annak az összegét. A névértékekhez adó- (így ÁFA-) vagy más címen további díjtétel nem kapcsolódik.

Megadhatja a címzett adatit, személyes üzenetet csatolhat az Ajándékkártyához, beállíthatja az Ajándékkártya kiküldésének időpontját.

Ezt követően megtekintheti és igény esetén módosíthatja az elkészített Ajándékkártyát.

A vásárlást megelőzően meg kell adnia a számlázási adatokat, majd a fizetési felületre irányítjuk.

A vásárlási folyamat során Ön minden a fizetés előtti összes lépésben igény esetén módosíthatja a megadott adatokat.

A megrendelésről a Szolgáltató a vásárlás és/vagy a regisztráció alkalmával megadott e-mail címre automatikus visszaigazolást küld, egyúttal tájékoztatja Önt a megrendelés adatairól.

Az Ajándékkártya kiküldéséről a Szolgáltató a vásárlás és/vagy a regisztráció alkalmával megadott e-mail címre automatikus visszaigazolást küld, egyúttal tájékoztatja Önt a kiküldés adatairól.

3.11 A UniGifter Hungary Kft. az Ajándékkártyák névértékének megfizetésére online bankkártyás fizetési módot biztosít az Ön részére:

A UniGifter Hungary Kft. a Barion Payment Zrt. biztonságos fizetési megoldásán keresztül biztosítja az Ön részére a teljes fizetendő összeg bankkártyás fizetéssel történő teljesítésének lehetőségét. A webáruház a megrendelés lezárását megelőzően elnavigálja Önt a bankkártyás fizetési művelet elvégzésére szolgáló biztonságos internetes oldalra, amelyen keresztül a fizetés teljesíthető.

 1. BEVÁLTÁS FOLYAMATA

A beérkező Ajándékkártyáról a Szolgáltató e-mailt küld a vásárláskor megadott e-mail címre az ajándékozott részére. Az e-mail tartalmazza azt a linket, amely elnavigálja az ajándékozottat az ajándékkártyához, ahol regisztrációra is lehetőség nyílik.

Az Ajándékkártyák beváltása regisztrációhoz kötött. A regisztrációt követően Ön az alábbi lépések mentén tudja az Ajándékkártyát beváltani:

 1. Válassza ki a beváltani kívánt Ajándékkártyát a személyes fiókjában.
 2. Válasszi ki az üzletet, ahol be kívánja váltani az ajándékkártyát.
 3. Adja meg a beváltnai kívánt összeget, maximum az Ajándékkártya névértékéig és nyomja meg a beváltás gombot. A rendszer levonja az egyenlegből az összeget, valamint jelzést küld a bolt kasszájában lévő eszközre, hogy új ajándékkártya beváltás vár jóváhagyásra.
 4. A kasszánál dolgozó munkatárs a beérkező ajándékkártyát egy gombnyomással jóváhagyja és a vásárolt termék vagy szolgáltatás árából levonásra kerül, ezzel az ajándékkártya beváltásra került.

Az Ajándékkártya sikeres beváltásáról a Szolgáltató e-mailt küld a regisztráció alkalmával megadott e-mail címre, egyúttal tájékoztatja Önt a beváltás adatairól.