Top

Házirend

A SPRINGDAY HEALTH CLUB üzemeltetője: Breyting Hungary Kft. (Telephely: 1042 Budapest, Árpád út. 47-49.)

A Házirend célja, hogy meghatározza a Springday Health Clubban tartózkodó személyek (a szolgáltatásokat igénybe vevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek.

Továbbá előírja a Springday Health Club rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Általános szabályok

A Springday Health Club területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Springday Health Club használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

A Springday Health Club területén tilos:

 • A dohányzás és az alkoholfogyasztás.
 • Olyan tevékenység, amely a Springday Health Club szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért.
 • Minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység.
 • Drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele.

Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

A Springday Health Club egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

A Springday Health Club sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehetőek igénybe (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és az üzemeltető előzetesen engedélyezte).

A Springday Health Club gyermekek és fiatalkorúak (6-18 éves kor) által igénybe vehető szolgáltatások:

1-12 éves kor között igénybe veheti a Játszóház szolgáltatását, az ott megadott szabályok szerint.

A 6-14 éves korú gyermek a wellness részleg úszómedence, jacuzzi, aromagőz, sókabin szolgáltatását hétvégén 9-14 óra között veheti igénybe, kizárólag szülői felügyelettel, legkésőbb 13:00 órai belépéssel. A wellness részleg szauna szolgáltatását 6-14 éves korú gyermek nem használhatja.

14-18 éves kor között a wellness részleg kizárólag a recepción leadott aláírt szülői felelősségvállaló nyilatkozattal használható.

10-14 éves kor között a Fitnesz/Cardio részleg használatának, edzői felügyelet, valamint a recepción leadott szülői és edzői felelősségvállalási nyilatkozat a feltétele.

14 és 18 éves kor között a Fitnesz/Cardio részleg használatának feltétele, a recepción leadott szülői felelősségvállalási nyilatkozat. A csoportos és Indoor Cycling órákon való részvételnek a recepción leadott szülői felelősségvállalási nyilatkozat és edző által aláírt engedély szükséges. Balesetveszélyes vagy nem megfelelő magatartás esetén módunkban áll a belépő vagy a bérlet árának visszaadása nélkül megtagadni a további belépést. A csoportos vagy Indoor Cycling órán való részvételi szándékot, az óra előtt az óraadóval szükséges egyeztetni.

A gyermekek, és fiatalkorúak házirendet sértő viselkedése esetén a szülő is felelős és felelősségre vonható.

A Springday Health Club nyitvatartási ideje:

Fitness-Wellness

HÉTKÖZNAP: 6.00-22.30
Szombat: 8.00-20.00
Vasárnap: 8.00-20.00

Játszóház

HÉTKÖZNAP: 16.00 – 20.00
Szombat: ZÁRVA
Vasárnap, Ünnepnap: ZÁRVA

 

Kitchen Garden Étterem és Kávézó

HÉTKÖZNAP: 11.00-17.00
Szombat: ZÁRVA
Vasárnap: ZÁRVA

Mélygarázs

HÉTKÖZNAP: 6.00-22.30
Szombat: 8.00-20.00
Vasárnap: 8.00-20.00

A Springday Health Club szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.

A Springday Health Club központ területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhető el:

 • Gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gép, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülék stb.
 • Egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet).
 • Reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.

Amennyiben a Springday Health Club területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Üzemeltető a Springday Health Club sportszolgáltatásait igénybe vevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető jogosult a személyi adatok helyességének megvizsgálása érdekében a központba látogató vendég személyi igazolványát és lakcímkártyáját adategyeztetés céljából elkérni.

Személyes adatai, e-mail címe megadásával a vendég hozzájárul adatai kezeléséhez, marketing célú felhasználáshoz, és azt önként bocsátja a Springday Health Club rendelkezésére. Elfogadja, hogy e-mail címére a Springday Health Club a ház szolgáltatásairól, és esetleges korlátozásokról tájékoztatást küldjön. A Springday Health Club a rendelkezésére bocsátott adatokat harmadik félnek nem adja ki.

A Springday Health Club zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a Springday Health Club egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a Springday Health Club rendjére.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A Springday Health Club üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

 • A talált tárgyakat minden vendég a Springday Health Club recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.
 • A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához az épület területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.

E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

A Springday Health Club üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával. Az éves rendelkezésre állás 98 %.

A Springday Health Club jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon a Springday Health Club recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

Speciális szabályok

 • A Springday Health Club teljes területén a belépéskor kapott belépőóra használata kötelező.
 • A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni.
 • A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos.
 • Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.

A Springday Health Club teljes területén zárt sportcipő használata kötelező!

A Springday Health Club teljes területén, az 1. emeleti fitnesz teraszon illetve a napozó teraszon tilos a mások és a környező lakók nyugalmának megzavarására alkalmas hangoskodás.

A recepción történő belépést követően TILOS háziállatot behozni.

Recepció (Földszint)

A Springday Health Club sportterületeire belépni csak Klubtagoknak vagy  érvényesen megváltott bérlettel vagy speciális napi jeggyel  (pl. VIP vendég napijegy ) lehet.

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja a Springday Health Club Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is. (NAIH szám: 99892/2016)

A sportszolgáltatást igénybe vevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrényt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja (2 db törölköző, 1 db szaunalepedő, tusfürdő).

A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, törölköző, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul a recepciós kezébe leadni, aki ellenőrzi a vendég épületen belüli fogyasztását, annak kifizetését. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.

A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

 

Wellnes részleg

 • A wellness területén kötelező a beléptető óra viselése!
 • A szaunákat, gőzkabinokat, infra kabinokat, a sókamrát, a medencét és a pezsgőfürdőt csak a kifüggesztett általános/szaunázási szabályok szerint, saját felelősségre lehet igénybe venni.
 • Szauna használata ellenjavalt szív-és keringési- és légzési elégtelenség, daganatos megbetegedés, inkontinencia, akut és gyulladásos megbetegedés, tuberkolózis, trombózis, súlyos visszérbetegség, fertőző megbetegedések, fertőző bőrbetegségek, pajzsmirigy fokozott működése, epilepszia, szívritmuszavar, lázas betegség, kezeletlen magas vérnyomás, kimerültség és terhesség esetén.
 • A wellnesst nem vehetik igénybe lázas-fertőzőbetegek, akiknek nyílt sebük van, továbbá ittas-, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszerek hatása alatt állók.
 • A wellness részleg egész területén labdázni, hangoskodni, fröcskölni, a medencében gumimatracot használni, mások nyugalmát bármi módon zavarni tilos !
 • A medencékbe ugrálni balesetveszélyes és szigorúan tilos!
 • A medencékben fürdőruha, fürdőnadrág használata kötelező. Az úszómedencében úszósapka használata ajánlott.
 • A medencék használata előtt a zuhanyzó használata kötelező!
 • A szaunákat, gőzfürdőket, infrakabinokat, só kabint megfelelő öltözékben (fürdőruha, fürdőnadrág, papucs) lehet igénybe venni.
 • A papucsot a szaunán kívül kell hagyni.
 • A szaunákban, gőzfürdőkben, infrakabinokban és a só kabinban kötelező a szaunalepedő használata. A textíliát úgy kell leteríteni, hogy minden területen legyen, ahol a szaunapaddal érintkezik, még a lábak alatt is.
 • Plusz szauna lepedő bérlésére van mód, amelyet az uszodamestertől lehet kérni. Plusz költségbe kerül, amelyre az egyenlegre történő felütése ellenében van lehetőség.
 • Büfé termék vásárolható az uszodamestertől, egyenlegre történő felütés ellenében.
 • Wellness használat végén a használt szauna lepedőket a szauna világ területén elhelyezett gyűjtőládákba szíveskedjenek bedobni.
 • Figyeljenek a szaunában a kellő távolságra. Úgy foglaljanak helyet és helyezkedjenek el, hogy verejtékük ne csöpögjön szaunatársaikra.
 • Ha nem a szauna szeánsz keretében szaunázik, akkor figyeljünk beszélgetőpartnerükkel együtt a hangmagasságunkra. A hangos beszéd vagy harsány megnyilvánulások nem illendőek és zavarhatják a többi szaunázót.
 • A szaunákban tilos:
 • Saját illóolaj, valamint só, méz és egyéb anyag bevitele.
 • Borotválkozó, epiláló és egyéb test-és szépségápoláshoz kapcsolódó tárgy; kozmetikum használata.
 • Az ételfogyasztás, a dohányzás és az alkohol fogyasztása.
 • Bármely baleset – és sérülésveszélyes eszközt bevinni. pl. borotva.
 • Minden olyan tevékenység, mely a wellness szolgáltatási körén kívül esik, jogszabályba ütközik vagy közerkölcsöt sért.
 • Újságot, nyomtatott anyagot, könyvet, műanyag flakont ne vigyenek be a szaunába.
 • A wellness vendégei kötelesek a zárási időpontot figyelembe véve, a területet elhagyni: Hétköznapokon: 06.00 – 22.30; Hétvégén: 08.00-20.00

Jelen házirend pontok, illetve az általánosan elfogadott viselkedési szabályok figyelmen kívül hagyása esetén az uszodamesterek munkaköri kötelessége a vendéget figyelmeztetni, eredménytelenség esetén a vendéget távozásra felszólítani. A wellness dolgozói intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a vezetőség, rendőrség illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni. A kiutasított szabálytalankodó vendég, az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A wellness területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

 • A wellness egész területére tilos kutyát és háziállatot bevinni!

Fitnesz terem

A fitnesz terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Springday Health Club területén dolgozó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

 • Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.
 • A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárolóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
 • Az egyes eszközök használata során törölköző használata javasolt.
 • Az edzőgépek kizárólag törülközővel használhatók!

A Springday Health Club teljes területén, az 1. emeleti fitnesz teraszon tilos a mások és a környező lakók nyugalmának megzavarására alkalmas hangoskodás. A teraszra és belső udvarra nyíló lezárt ablakok, feszegetése, kinyitása tilos.

A fitness részlegre tilos kutyát és háziállatot bevinni!

Aerobik részleg

Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.

A csoportos órákra nincsenek fix, foglalt helyek, a vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be. Maximális létszámok:

 • nagy aerobik: 70 fő, step: 50 fő, fitball: 30 fő.
 • kis aerobik: 40 fő, step: 20 fő, fitball: 10 fő.
 • indoor cycling: 30 fő+ 1 edző

Amennyiben a foglalással jelentkező vendég az óra kezdésekor nem jelenik meg a teremben, úgy foglalása érvénytelenné válik, a helyét mások elfoglalhatják. Ha az előzetes foglalással rendelkező vendég nem jelenik meg az órán, az óra díját abban az esetben is ki kell fizetnie.

Az aerobik terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Springday Health Club területén dolgozó aerobik edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni.

Az aerobik terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Springday Health Club területén dolgozó aerobik edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

Az aerobik termekben tilos a mások és a környező lakók nyugalmának megzavarására alkalmas hangoskodás, a hangos zenehallgatás. A teraszra és belső udvarra nyíló lezárt ablakok, feszegetése, kinyitása tilos!

Kutyát és háziállatot bevinni tilos!

Funkcionális terem

A megfelelő öltözékre vonatkozó szabályok:
 • Csak megfelelő sportöltözékben (váltócipő/sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett.
 • Utcai viseletű cipő használata tilos! A Springday Health Club területén dolgozó személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni a vendégek figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára!
A terem használatára vonatkozó szabályok:
 • A Funkcionális termet csak személyi edzővel lehet használni.
 • Az étel fogyasztása a termen belül nem engedélyezett. Az ital csak és kizárólag zárható módon vihető be a terembe.
 • Tilos a hangoskodás, mások nyugalmának megzavarása!
Az eszközök, gépek használatára vonatkozó szabályok:
 • Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségre használhatja.
 • Az eszközöket használat után, fertőtlenítve a tárolóhelyére szükséges visszatenni, az eszközöket pedig alaphelyzetben állva hagyni az edzés végeztével.
A csoportos órákra vonatkozó szabályok:

A Funkcionális teremben lévő csoportos órák ideje alatt személyi edzés nem lehetséges! (kivétel az előre meghatározott csoportos órák, amelyek a Funkcionális terem órarendjében vannak jelölve.)

Háziállatot bevinni TILOS!

Játszóház

A játszóházban az épület szolgáltatásai igénybe vevő vendégek gyermekei 1 éves kortól – 12 éves korig, a külsős vendégek gyermekei 1 éves kortól – 12 éves korig tartózkodhatnak a jelen levő óvónő(k) felügyelete mellett. A gyermekek nyugalma érdekében szülő csak az óvónővel közösen egyeztetett ideig tartózkodhat a játszóházban.

3 éves kor alatt a szülőknek az épületben kell tartózkodniuk.

A gyermekek átadásának, átvételének rendje:
 • A gyermeket a játszóházba érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át a pedagógusnak, egyébként, – ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem megy be a megőrzőbe – a pedagógus nem tud a gyermek jelenlétéről, úgy felelősséget sem vállalhat érte.
 • Távozáskor mindenképp személyesen jelezzék a gyermek elvitelét. A gyermeket a játszóházból a szülőn kívül másnak, csak a szülő által tett személyes bejelentés esetén adjuk ki.
 • A gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem lehet, ezért ha a szülő a gyermekét a pedagógustól átvette, a továbbiakban teljes felelősségével tartozik annak testi épségéért.
 • Speciális igényű és speciális ellátást, illetve felügyeletet igénylő gyermeket nem áll módunkban befogadni.
 • A játszóház felszereltsége, berendezése nem teszi ezt lehetővé, a személyzet nem rendelkezik a speciális igényű gyermekek felügyeletét lehetővé tevő szakképesítéssel.
 • Amennyiben a gyermek először látogatja a játszóházat, a szülő egy formanyomtatványt tölt ki, melyen szerepel: a gyermek neve, életkora, lakcíme a gyermekkel kapcsolatos fontos tudnivalók (pl.: betegségek, allergia, egészségi állapota stb.) a szülő neve, telefonszáma a szülő aláírása. E formanyomtatvány segítségével értesítjük az épületen belül tartózkodó szülőket telefonos megkereséssel, ha a gyermekkel probléma adódna.

A játszóházba behozandó felszerelés

A gyermek öltözéke:
 • A gyermek számára váltócipőt kérünk, illetve váltócipő helyett zokniban lehetnek.
 • A gyermek ruháit az öltözőszekrényben helyezzék el.

Ha gyermek életkoránál vagy más oknál fogva nem szobatiszta, a játszóházba tisztába téve kérjük beadni. Továbbá kérjük számára megfelelő mennyiségű pelenkát, törlőkendőt ill. váltóruhát biztosítsanak, hogy szükség esetén a gyermeket a szülő távollétében, játszóházi tartózkodása alatt tisztába tudjuk tenni.

A játszóház egész területén (öltöző is) étkezni tilos! Étkezni kizárólag a klub büféjében és éttermében lehet.

A gyermek számára folyadék behozható, melyet a pedagógussal megbeszélt helyen tárolva a gyermek igénye szerint fogyaszthat. A csecsemőkorú gyermekek számára is behozható folyadék (tea, víz), melyet szükség esetén odaadunk a gyermekeknek, de a picik más módon történő etetését (anyatej, tápszer, bébiétel) nem vállaljuk.

A játszóházba otthonról hozott tárgyak behozatalának rendje:
 • A gyermeknek nem való tárgyak behozatalát kérjük, mellőzzék (pld.: mobiltelefon).
 • Lehetőséget biztosítunk, hogy a gyermekek behozzák kedvenc játékukat.
 • A gyermek által behozott tárgyakat kérjük a pedagógussal megbeszélt helyen tartani.
 • Kérjük az agresszív játékra ösztönző játékok, tárgyak behozatalának – kard, pisztoly, stb. – mellőzését.

A játszóházba behozott tárgyak sérülhetnek, elkeveredhetnek, ezért kérjük, belátásuk szerint döntsenek behozatalukról. Balesetveszélyességük miatt gyógyszert, éles, szúró-vágó eszközöket a játszóházba behozni tilos!

Egyéb szabályok:

A játszóházba kizárólag fertőző betegségben nem szenvedő, és közösségben elhelyezhető, egészséges gyermek adható be! Megfázott vagy lázas gyermek a saját gyógyulása és társai egészségének védelme érdekében a játszóházat nem látogathatja! Amennyiben a pedagógus megítélése szerint a gyermek egészségi állapotában bármely feltétel nem teljesülésére utaló jel mutatkozik, jogosult a gyermek befogadását megtagadni!

 • A játszóház területére utcai cipővel belépni tilos!
 • A gyermekek a csúszdát és egyéb veszélyes eszközt (pl: olló) kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják.
 • A gyermekek a Játszóházban maximum 3 órát tartózkodhatnak!
 • Kérjük, ügyeljenek a Játszóház rendjére, tisztaságára, a hulladékot rakják a szemétkosárba!
 • A játszóház egész területén (öltöző is!) étkezni tilos!
 • Étkezni kizárólag a Kitchen Garden Étteremben lehet!
 • A gyermek számára folyadék behozható, melyet a pedagógussal megbeszélt helyen tárolva a gyermek igénye szerint fogyaszthat.
 • Ha a gyermek életkoránál vagy más oknál fogva nem szobatiszta, kérünk számára megfelelő mennyiségű pelenkát, ill. váltóruhát.
 • A játszóházban a szülő cipőcsere után, kérésre megbeszélt ideig tartózkodhat.
 • A gyermekeken lévő, vagy általuk behozott ékszerekért, ill. értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 • A játszóházban rágógumit rágni nem szabad!
 • Kutyát és háziállatot bevinni tilos!

Mélygarázs

Felhívjuk a figyelmét, hogy a mélygarázsban a KRESZ szabályai érvényesek.

Fokozottan kérjük az alábbi pontokban az együttműködését:
 • Ne foglaljon el egyszerre két parkolóhelyet!
 • Ne parkoljon mozgássérült helyre!
 • Ne parkoljon kerékpártároló helyre!
 • A szabálytalanul parkoló autó rendszám kitiltásban részesül, amelynek következtében többé nem állhat be a mélygarázsba. A szabálytalanul parkoló autókról fotó dokumentáció is készül!
 • A mélygarázs 140 db normál méretű személygépkocsi befogadására alkalmas.
 • A mélygarázs területére gázüzemű személygépkocsi behajtása tilos !

A Springday Health Club területén parkoló személygépkocsikért anyagi felelősséget nem vállalunk! Parkolás saját felelősségre!

Motorkerékpárral az épület előtt parkolni tilos! Motorkerékpár parkolására kijelölt hely a Springday Health Club mélygarázsa vagy a nyitott parkoló.

Mélygarázs Szabályzata

A jelen Parkolási Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) területi hatálya kiterjed a Budapest IV. ker. Árpád u. 47-49. szám alatt található Springday Health Club parkolóházra, mélygarázsra (a továbbiakban: „Parkoló”), míg a személyi hatálya kiterjed a Parkolót járművük időszakos tárolására igénybe vevő személyekre, illetve a Parkoló területén bármely egyéb célból tartózkodó személyekre. A Breyting Hungary Kft. (a továbbiakban: „Üzemeltető”) fenntartja a jogot a Szabályzat megváltoztatására.

Fogalom meghatározások

parkoló: A Szabályzat területi hatálya alá tartozó területek összessége, ahol a vendégek, az igénybevevők járműveiket tárolhatják.

vendég: Azon természetes és jogi személyek köre, akik a Parkolóba való behajtással rövid távú, illetve az Üzemeltetővel meghatározott időtartamú szerződést kötött járművének a Parkoló területén történő tárolására.

parkolási szerződés: Olyan kétoldalú megállapodás, amely az Üzemeltető és a vendég között jön létre, a Parkolóban történő járműelhelyezés feltételeinek szabályozására, és a vendég a Parkolóba történő behajtással a mindenkor hatályos parkolási szabályzatot ráutaló magatartással elfogadja, és a felek között a szerződés létrejön.

A mélygarázs használatára vonatkozó szabályok

A Parkolóba történő behajtás a bejáratoknál elhelyezett utasítást adó, figyelmeztető, korlátozó és tiltó forgalomtechnikai táblákon lévő szabályok betartásának figyelembevételével történhet meg.

A Parkolóba való behajtáskor a beléptető terminálon lévő gomb megnyomásával parkolójegyet kell kérni. A parkolójegy átvételekor a sorompó automatikus felnyílásával válik lehetségessé a Parkolóba való behajtás.

 • A vendég tudomásul veszi, hogy a Parkoló használata a mindenkor hatályos parkolási díj megfizetése mellett lehetséges.
 • A vendég tudomásul veszi, hogy a behajtás után jogosult a járművét a Parkolóban a szabad helyre leállítani.

A Parkoló területén álló és haladó gépjárművekben, illetve annak tartalmában harmadik személy által okozott károkért, veszteségekért, a gépjárműben elhelyezett tárgyakért az Üzemeltető felelősséget nem vállal, azt kizárja.

A járműveket úgy kell leállítani, hogy azok kizárólag a felfestett burkolati jelek által határolt parkolóhelyet foglalják el. Mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyet csak az arra jogosultak vehetik igénybe. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jogosultság ellenőrzésére. Az a vendég, aki jogosultságát igazolni nem tudja, illetve annak hiányában veszi igénybe a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyet, azzal az Üzemeltető jogosult a parkolási szerződést azonnali hatállyal megszüntetni és számára a Parkoló használatát megtiltani.

A Parkoló automatikus rendszerben működik. A parkolási díjat a Parkoló elhagyása előtt az automatánál kell kifizetni. A mindenkor érvényes parkolási díjakat a parkoló területén kifüggesztett táblák jelzik.

Egy fizetőautomata áll vendégeink rendelkezésére a földszinten a játszóházzal szemben.

A parkolójegyet és fizetési bizonylatot a kihajtásig kell megőrizni, ezzel tudja a vendég a parkolót elhagyni. Parkolójegy elvesztése esetén a mindenkori pótdíjat kell kifizetni. Úgyszintén pótdíj fizetési kötelezettséget von maga után, ha a parkolójegy bármely módon oly mértékben sérült, rongálódott, hogy a belépési időpont nem állapítható meg egyértelműen. A hibás, sérült parkolójegyet a lépcsőlejárónál lévő üzletvezetői irodában, az üzletvezetőnél lehet rendezni, áfa-s számlát a földszinti recepción lehet kérni. A pótdíj összege napi 3000 Ft.

A fizető-automatánál történő fizetés után 10 percen belül kell elhagyni a Parkolót.

A Parkolóban a gyalogosoknak fokozott figyelemmel kell közlekedniük, körültekintően kell áthaladniuk a járművek közlekedésére fenntartott közlekedési sávokban.

Egy parkolójegyen összesen 4 óra díjmentes parkolási kedvezmény érvényesíthető (parkolós bérlet vagy belépő esetén.) Az épületben lévő szolgáltatások parkolási díjkedvezményei nem összevonhatók.

 • A parkolóház nyitvatartása: H-P: 6:00 – 22:30, Sz-V: 8:00 – 20:00
 • A Parkoló férőhelyeinek száma: 140.
Tilos a Parkolóban:
 • a KRESZ szabályainak megszegése,
 • a Parkoló normál üzemmenetének bárminemű akadályozása,
 • dohányzás vagy nyílt láng használata,
 • olyan jármű leállítása, amelynek üzemanyagtartályából gáz vagy olaj szivárog,
 • gázüzemű jármű behajtása, leállítása,
 • bármilyen típusú tűzveszélyes anyag Parkolóba történő bevitele, tárolása, akár bármely jármű alkotórészeként is, kivéve a jármű gyári üzemanyagtartályában lévő üzemanyagot,
 • járművek leállítása a megjelölt parkolóhelyeken kívül, különösen vészkijáratok, ki- és bejáratok, liftek előtti területeken,
 • a leállított járműveken bármilyen szerviz munkákat végezni,
 • rendszám nélküli járművet leállítani, vagy olyan járművet, amely a közlekedési előírásoknak nem felel meg,
 • szórólapot terjeszteni, illetve bármilyen egyéb kereskedelmi tevékenységet végezni.
 • A maximális sebesség a Parkoló egész területén 5 km/óra. Gyalogosközlekedés a rámpákon és sorompók alatt tilos!

A Parkoló bejáratai magasság jelzővel vannak ellátva, a maximális magasság 170 cm, a -1. szinten, a közúti jelzőtáblákkal is jelzett részen (Árpád út felé eső oldal) a maximális magasság 170 cm az ott található gépészeti csövek miatt.

Az Üzemeltetővel szemben a jármű vezetője felelős mindazon kárért, amelyet az általa vezetett gépkocsival okozott! A Parkolóban történő károkozás minden esetben rendőri intézkedést von maga után, illetve jegyzőkönyv és baleseti bejelentő kerül kitöltésre az üzletvezetők által.

Amennyiben a vendég vagy a Parkolóban tartózkodó bármely más személy megzavarja a Parkoló üzemeltetési rendjét, megszegi a Szabályzatot, veszélyezteti a parkoló biztonságát, az Üzemeltető jogosult őt kiutasítani a Parkolóból. Ha a kiutasítás eredménytelen, Üzemeltető megteszi a szükséges bejelentést az illetékes hatóságok irányába és intézkedik a Parkoló rendjét megzavaró személy, illetve a Parkoló biztonságos üzemmenetét veszélyeztető jármű eltávolíttatásáról, nyilvános területre történő elszállíttatásáról a szabálytalanságot előidéző vendég költségére.

A parkolást igénybe vevő köteles az általa más járműben, a Parkolóban található gépészeti elemekben vagy parkolás-technikai berendezésekben okozott kárért kártérítést fizetni az Üzemeltetőnek. Az ilyen jellegű eseteket azonnal jelenteni kell az Üzemeltető személyzetének.

Üzemeltető külön felhívja a vendégek figyelmét arra, hogy a Parkolóban egyes helyeken különböző gépészeti elemek (pl. csövek, klíma berendezések) állnak ki a fal síkjából, melyek azonban az adott parkolóhely használhatóságát nem befolyásolják. Ezeket a gépészeti elemeket Üzemeltető a lehetőségekhez képest feltűnő, figyelemfelkeltő jelzéssel látja el. Üzemeltető az ilyen gépészeti elemeknek történő esetleges ütközésből eredő károkért való felelősségét kizárja, amit a vendégek a Parkoló használatba vételével kifejezetten elfogadnak és tudomásul vesznek.

Üzemeltetőnek nem áll módjában a magánszemélyek viselkedésére befolyást gyakorolni. Üzemeltető nem felelős harmadik személy magatartásáért, különösen az általa okozott sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért, illetve bármilyen egyéb kárért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan vagy jogosulatlanul tartózkodik a Parkolóban.

Az Üzemeltető csak azokért a károkért felelős, amelyeket a szolgálatot teljesítő munkavállalói súlyos gondatlanságból vagy szándékosan okoztak. Minden felelősség az Üzemeltető felelősségbiztosítási kötelezettsége összegére korlátozódik.

A Szabályzatban, illetve a parkolási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó. Az Üzemeltető, illetve a vendég között a Szabályzattal, vagy a parkolási szerződéssel összefüggő jogviták esetén kizárólag a Kisvárdai Járásbíróság, illetve hatáskörtől függően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Törvényszék az illetékes.

Springday Health Club, Breyting Hungary Kft., mint üzemeltető