Nyereményjáték Inbody és Milon Q

Springday kvíz

 

„Mit tudsz az Inbody felmérésről és a Milon Q-ról?”

 

Játssz velünk és nyerj!

 

Miért szállhatsz harcba?

 

2 fő részére szóló

 

- Inbody mérés, felmérés és edzésterv elkészítése az 1. számú Milon körre személyenként 10.000 Ft értékben

 

- All inclusive belépő személyenként 5.500 Ft értékben

 

Összesen 31.000 Ft értékben

 

Hogyan játszhatsz?

1. Játssz velünk, töltsd ki az alábbi kvízt, mutasd meg mi mindent tudsz Inbody felmérésünkről és Milon köredzésünkről

2. Oszd meg velünk is kommentben a nyereményjátékot tartalmazó poszt alatt, hogy hány pontot értél el az 5-ből és máris versenyben vagy a fenti nyereményért.

 

 

Már tudod kivel jössz, ha megnyered? Akkor hajrá!

 

 

 

 

 

Nyereményjáték szabályzat a 2020. szeptember 24. és 2020. október 6. között tartó „Mit tudsz az Inbody felmérésről és a Milon Q-ról?” elnevezésű játékhoz

Az alábbi szabályzat a Springday Health Club 2020. szeptember 24. és 2020. október 6. között tartó „Mit tudsz az Inbody felmérésről és a Milon Q-ról?” elnevezésű Nyereményjátékra vonatkozik.

  1. A játék szervezője, elnevezése, meghatározása

Szervező: Springday Health Club (Breyting Hungary Kft.)

Székhelye: 1042 Bp., Árpád út 47-49.

Cégjegyzékszám: 0109294826

Adószám: 25893045-2-41

A játék elnevezése: „Mit tudsz az Inbody felmérésről és a Milon Q-ról?” nyereményjáték kvíz

A játék meghatározása: A játék időtartama alatt a Játékban résztvevőknek a Szervező Facebook oldalán közzétett, a Nyereményjátékra vonatkozó bejegyzésben megnevezett „Mit tudsz az Inbody felmérésről és a Milon Q-ról?” című Nyereményjáték kvízt kell kitöltenie. A kitöltés után a Nyereményjáték kvízben elért pontszámot Szervező Facebook oldalán (www.facebook.com/Springdayhealthclub) közzétett – Nyereményjátékot tartalmazó poszt alá kommentben kell megírni, hogy részt vehess a sorsoláson.

A Játékos a kvíz kitöltése során megadja a nevét és az email címét kapcsolattartás céljából, illetve hozzájárul, hogy megadott adataival feliratkozik a Springday Health Club hírlevelének levelezési listájára. Az így gyűjtött adatokra az 5. pontban ismertetett adatkezelésre vonatkozó szabályok irányadók.

A Nyereményjáték kvíz a következő linken érhető el:

https://www.surveymonkey.com/r/Sprindgay_nyeremenyjatek_Inbody-Milon

 

A Játékos a Nyereményjáték kvíz kitöltése során megadja a nevét és az email címét kapcsolattartás céljából, illetve hozzájárul, hogy megadott adataival feliratkozik az Springday Health Club hírlevelének levelezési listájára. (Erről később saját belátása szerint leiratkozhat a hírlevelek végén szereplő linkre kattintva.) Továbbá megerősíti, hogy elfogadja az Springday Health Club következő linken szereplő adatkezelési tájékoztatóját: https://springday.hu/oldal/adatvedelmi-iranyelvek/

  1. A játékban való részvétel személyi feltételei

A játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőttkorú, magyarországi lakhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

A sorsolásban minden olyan személy részt vehet, aki a Szervező Facebook oldalán közzétett, a Nyereményjátékra vonatkozó bejegyzésben foglaltak szerint:

  1. Kitölti a meghatározott Nyereményjáték kvízt.
  2. Majd a Nyereményjátékot tartalmazó Facebook bejegyzés alá kommentben odaírja a Nyereményjáték kvízen szerzett pontszámát.

A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

  1. A játék időtartama és sorsolás

A Nyereményjáték 2020. szeptember 24. napján kezdődik és 2020. október 6. napjáig tart.

A sorsolásra 2020. október 7-én kerül sor.

  1. A nyeremény és a nyertes értesítése

A Szervező a Nyereményjátékban egy nyereményt sorsol, így a sorsoláson összesen egy Játékos kerül véletlenszerűen kiválasztásra nyertesként.

Nyeremény:

2 fő részére szóló:

- Inbody mérés, felmérés és edzésterv elkészítése az 1. számú Milon körre (személyenként 10.000 Ft értékű szolgáltatás)

- All inclusive belépő személyenként 5.500-Ft értékben

 

A nyertes Játékos kiválasztása véletlenszerűen történik, a Nyertes az összes érvényesen nevező, „kommentelő” Játékosok közül véletlenszerűen, online kerül kisorsolásra.

 

A Játékos a Nyereményjátékkal vállalja azt, hogy amennyiben ő lesz a nyertes Játékos, a nevét nyilvánosságra hozza a Szervező a Facebook oldalán.

 

A Szervező a nyertes Játékos nevét legkésőbb a sorsolást követő napon (2020.10.08.) teszi közzé a Facebook (www.facebook.com/Springdayhealthclub) oldalán, majd Facebook-on privát üzenetben felveszi vele a kapcsolatot.

A nyertes Játékos a sorsolást követően szintén felveheti a kapcsolatot a Szervező ügyfélszolgálatával, a sales@springday.hu e-mail címen.

 

Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot a sorsolástól számított 5. munkanapig, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a Nyertest a személyazonosságának igazolására.

 

Amennyiben a Nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani, jogosulatlanná válik a nyereménye.

 

A nyeremény átvétele:

A nyereményt a nyertes Játékos személyesen veheti át a Szervező székhelyén (1042 Bp., Árpád út 47-49.)

 

  1. Adatkezelés

A Játékos, illetve a törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselő) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. A Facebook adatlapon, vagy a játék során közölt személyes adatokat a Szervező bizalmasan kezeli, kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottjai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy a Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6 paragrafus (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a sorsolástól számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja. Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.

A Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti a személyes adatainak helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni.